Ưu điểm của Bảng điều khiển phẳng tương tác

Làm việc từ xa đã trở thành một mô hình văn phòng mới.Công việc từ xa thường yêu cầu hội nghị truyền hình để cộng tác và vấn đề đáng lo ngại của hội nghị truyền hình là vấn đề độ trễ.Hai bên không thể liên lạc cùng lúc và cùng tần suất, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của cuộc họp.

Làm thế nào để cộng tác từ xa một cách hiệu quả là điều mà các công ty quan tâm hơn cả.Và vai trò của bảng điều khiển phẳng tương tác Lindian được phản ánh - cộng tác từ xa, giao tiếp đồng bộ không có độ trễ và độ trễ thấp, va chạm của các tia lửa ý tưởng và mở rộng các hạn chế về không gian.Văn phòng cộng tác từ xa không chỉ vượt qua rào cản về khoảng cách không gian mà còn giải quyết chi phí thời gian liên lạc.

Bảng điều khiển1

Bảng điều khiển phẳng tương tác


Thời gian đăng bài: 08-09-2022