Kho

nhà máy4
nhà máy1
nhà máy2
nhà máy7
nhà máy5
nhà máy6

Xưởng

chejian6
chejian5
chejian4
chejian3
chejian2
chejian1
chejianpic3
chejianpic2
chejianpic1

Nghiên cứu và phát triển

yanfa7
yanfa3
yanfa1
yanfa5
yanfa6
yanfa4

Quá trình hoạt động

zuoye5
zuoye4
zuoye3
zuoye2
zuoye1
zuoye6